ДОБРЕ ДОШЛИ

 

Предлаганите от фирма “АТЛАС БАЛКАН” ООД иновативни за България технологии - дават възможност за решаването на актуалните проблеми, пред които е изправена в момента инфраструктурата на страната. Лошата поддръжка на пътната инфраструктура в продължение на много години е причина за масово амортизиране на настилката до такава степен,  че е невъзможно чрез локални и евтини ремонти да се приведе в безопасно и комфортно за движение състояние. Необходимостта от основни ремонти е абсолютно наложителна. Поради липсата на достатъчно средства и скъпоструващата стандартна практика за рехабилитация, процесите на възстановяване на пътищата са силно забавени. Необходимостта от внедряване на нови по-ефективни и по-евтини технологии е очевидна. Именно това предлага нашата фирма - рецилкиране, рехабилитация, реконструкция и ново строителство на пътна, улична и друга инфраструктура, чрез използването на високотехнологични и икономически ефективни методи.

Сред основните предимства на технологиите за стабилизиране на почви и студено рециклиране се открояват четири основни:

  • Икономическа ефективност
  • По-дълъг живот на рециклираните настилки
  • Бързина на изпълнение
  • Екологично чисти процеси

През последните две години под контрола на „Централна лаборатория по пътища и мостове”, успешно изпълнихме няколко пробни обекта на територията на Република България. В продължение на това, през 2008г. Столична Община ни възложи изпълнение на няколко различни по тип и натоварване обекти, които също бяха изпълнени и приети успешно.
Фирма „Атлас Балкан” ООД притежава ексклузивните права дадени от фирма „Виртген – България”, за прилагане на технологията „студено рециклиране” в България, като разполага с цялото необходимо новозакупено оборудване и техника за успешното приложение на метода. Машината ни за рециклиране WIRTGEN WR 2500 S - има производствен капацитет  до 8000 м2 на ден, което се равнява на около 1км на ден готова основа за полагане на асфалтобетон.

ПРЕДИМСТВА:

- 100 % използване на наличния на пътя асфалтобетон и трошенокаменна основа.

- Икономическа ефективност – разлика от 15% до 45% между стойността на студеното рециклиране и стандартните методи.

- Срок на изпълнение – срокът за изпълнение по технологията за студено рециклиране е чувствително по-кратък от стандартните методи.

- Качество на крайния продукт – при технологията за студено рециклиране се подменя 100% от компрометираната конструкция и настилка, оформяйки стабилизиран пласт с дебелина над 20 см., докато при стандартния метод се подменят само части от конструкцията и от настилката.

- Технологията за студено рециклиране е екологично чист метод, при който има 0% отпадък, докато при стандартния метод отстранените пластове трябва да се транспортират и депонират.

- Организация и безопасност на движението – при технологията за студено рециклиране е възможно да отпадне нуждата от спиране на движението по ремонтираните участъци. При стандартния метод е нужно да се направи отбиване на движението, както и обходни пътища за преминаване на трафика, което води до долълнителни разходи и удължаване на времето за изпълнение.

- Икономическата ефективност на този метод е доказана за пътни участъци със степен на разрушаване над 30%.